Bläddra

Ätrans dalgång : berättelsen om ett gränsland

Kategorier: Djur och natur Liv i sjöar och vattendrag Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Vilda djur Vilda djur: vattendjur
Köp här

Ätrans dalgång : berättelsen om ett gränsland

Kategorier: Djur och natur Liv i sjöar och vattendrag Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Vilda djur Vilda djur: vattendjur
Köp här
Fyra kommuner täcker i dag större delen av Ätrans dalgång, från sydväst räknat Falkenberg, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. De motsvarar i stort sett den geografiska utbredningen av de gamla häraderna Årstad/Faurås närmast havet, Redvägs härad längst upp och däremellan Kind.
Skogsbältet i Ätradalens mellersta del bildade under århundraden en riksgräns mellan Danmark och Sverige. Fortfarande går här en skiljelinje mellan landskapen Halland och Västergötland och mellan två administrativa regioner, Halland och Västra Götaland. Efterhand penetrerades de stora skogarna. Dalen blev en kommunikationsled mellan kusten och det inre av Västergötland, en omstridd sådan som under lång tid gjorde den till en krigszon. I ett längre perspektiv har ändå transportleden dominerats av fredlig handel, som bidragit till att undanröja politiska och administrativa hinder.
Ätrans vattendrag har i sig självt varit en naturlig gräns, främst i dess nedre del. Att ta sig över den strida strömmen var länge ett äventyr som krävde både mod och uppfinningsrikedom.
Den här boken, försedd med ett rikt bildmaterial, syftar till att genom en rad nedslag belysa hur olika stadier av strukturförändringar har avlöst varandra i Ätrans dalgång genom århundradena. Samtidigt kan man också se berättelsen om Ätradalen som ett exempel på de händelser och förändringar som även övriga halländska ådalar genomgått.
Författaren är lektor i historia och har gett ut en rad lokal- och regionala historiska verk.