Bläddra

Att förstå drömmens språk

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Att förstå drömmens språk

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Drömmen är en kreativ resurs, säger Montague Ullman. Det drömmande jaget ger dig gåtfulla och ibland obegripliga bilder och berättelser som säger något om ditt vakna jag, om spänningar, förväntningar och konflikter. Med sina drömgrupper har författaren skapat en metod för hur några människor tillsammans kan arbeta för att avlocka drömmen dess budskap. Den här boken ger mycket handfasta råd om hur en sådan drömgrupp ska gå tillväga för att i olika steg försöka närma sig drömmens betydelse.

Montague Ullman har länge arbetat med drömmar också utanför det terapeutiska rummet. Hans metod att göra det i en liten grupp har fått många efterföljare, inte minst i Sverige. I den här boken har han samlat sina erfarenheter från ett långt yrkesliv och beskrivit sin alltmer förfinade teknik.

En drömgrupp består av sex till åtta personer. Den samlas regelbundet en gång i veckan eller var fjortonde dag under en och en halv till två timmar. Man arbetar med en dröm i taget i en process som Ullman delar upp i fyra stadier eller steg. Det övergripande intresset är att drömmaren ska få förståelse för sin dröm, och när det sker är arbetet avslutat. En huvudprincip för drömgruppens arbete är respekt för drömmarens integritet och rätt att kontrollera och när som helst avbryta processen. Förutom att följa gruppens arbete genom de olika stegen ger boken anvisningar för hur man leder en grupp, för drömmarens roll och de andra gruppmedlemmarnas, praktiska råd och förslag till lösningar av de problem som kan uppstå.

I några avslutande kapitel redogör Ullman för sin uppfattning om drömmens läkande kraft, om drömgruppens förhållande till terapi och om den teoretiska bakgrunden till sitt arbete med drömmar.

Översättning Per Rundgren Målgrupper: Alla som intresserar sig för drömmar och funderar över deras betydelse. De som deltar i eller arbetar med drömgrupper och vill vidareutbilda sig. Fackmän inom psykiatri och psykoterapi.


Om författaren
Montague Ullman, MD, professor emeritus vid Albert Einstein College, är psykiater och psykoanalytiker. Han har grundat drömlaboratoriet vid Maimonides Medical Center, NY, och räknas som en av världens främsta drömforskare. Sedan början av 1970-talet har han regelbundet gästat Sverige och utbildat handledare av drömgrupper. På svenska finns tidigare tre böcker där Ullman varit antingen huvudförfattare eller redaktör: Använd dina drömmar 1981, ny något reviderad utgåva 1996, Drömtelepati 1986 och Drömmen löser problem 1989.