Bläddra

Att göra systematiska litteraturstudier : värdering analys och present

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: forskning och teori

Att göra systematiska litteraturstudier : värdering analys och present

Kategorier: Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Omvårdnad: forskning och teori
Köp här

Omvårdnadsforskningens starka framväxt ställer krav på sjuksköterskans förmåga att systematiskt söka, värdera, analysera och sammanställa resultat från olika studier. Med hjälp av systematiska litteraturstudier kan resultat från flera vetenskapliga studier vägas samman så att ny evidensbaserad kunskap fås. Det kan ge svar på frågeställningar som: Finns det vetenskapligt stöd för att rekommendera en viss behandling eller åtgärd? Vad har visat sig vara mest effektivt?


Att göra systematiska litteraturstudier är en kursboksklassiker som klargör de utmärkande dragen för olika litteraturöversikter och beskriver hur metoderna används steg för steg.


I denna fjärde reviderade utgåva finns ett nyskrivet kapitel om scoping review (översiktsstudie) som är en relativt ny och användbar metod för litteraturstudier. Den gör det möjligt att kartlägga en bredd av vetenskapligt publicerade artiklar och även så kallad grå litteratur, det vill säga rapporter, avhandlingar, kliniska riktlinjer med mera. Scoping review är särskilt användbar då ett ämne är under utveckling och otillräcklig forskning finns.