Bläddra

Att läsa och förstå Bibeln

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Att läsa och förstå Bibeln

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Bibeln är den bok som den kristna tron bygger på. Den läses, tolkas och påverkar oss i dag, mer än någon annan bok.

Men Bibeln är också en gammal bok, skriven i en tid vars geografi, tänkande och kultur är så avlägsen vår egen. Att läsa och förstå Bibeln vill hjälpa bibelläsaren att kunna läsa och studera Bibeln med större behållning. Den ger oss riktlinjer för att bättre kunna överbrygga gapet mellan Bibelns tid och vår egen. Boken hjälper oss också att förstå de olika genrer som bibelböckerna är skrivna i.