Bläddra

Att se det osedda : vänbok till Ann-Sofie Ohlander

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Att se det osedda : vänbok till Ann-Sofie Ohlander

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

I juni 2006 går professor Ann-Sofie Ohlander i pension. I det sammanhanget uppmärksammas hennes insatser genom en Vänbok, som innehåller artiklar kring teman och forskningsfält som engagerat henne: genushistoria, emigration, familjehistoria, barns villkor och rättigheter, och vårdhistoria. Ann-Sofie Ohlander tillhör den exklusiva skara historiker som gjort insatser inom flera forskningsfält och som dessutom påverkat ämnets inriktning och ställning vid universiteten.