Bläddra

Att utreda och besluta i LSS-ärenden

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Att utreda och besluta i LSS-ärenden

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
För att upprätthålla en god rättssäkerhet och aldrig låta utredningsprocessen bli godtycklig finns ett gediget regelverk som styr vem som ska få stöd, och på vilket sätt. Bokens första del behandlar detta regelverk, medan dess andra del beskriver en utredningsmodell med praktiska anvisningar till hur det insamlade materialet som ligger till grund för beslutet kan redovisas. I del tre går författarna in djupare på bedömningen av rätten till personlig assistans, och i del fyra redovisas de insatser som kan ges med stöd av LSS. Margareta Erman är socionom och har tidigare skrivit böckerna Socialtjänstlagen – En vägledning, Barnet och familjehemmet samt LSS – En vägledning. Hon har under lång tid arbetat med tillämpningen av SoL och LSS. Lena Sandström är jur.kand. och har bl.a. varit verksam hos Justitieombudsmannen, JO. Hon har framförallt arbetat med socialrättsliga och hälso- och sjukvårdsjuridiska frågor och har medverkat i ett stort antal statliga utredningar inom det socialrättsliga ämnet.