Bläddra

Avgrunden

Köp här

Avgrunden

Köp här
Hur sätter kapitalismen spår i geografin? Jörnmark och von Hausswolff har genomfört en expedition i kapitalets fotspår som uppmärksammats stort. Genom USA, Östasien och Kroatien, via IT-branschens och bostadssektorns bubblor, spåras globaliseringens rötter: arbetskraften och kapitalet. Boken Avgrunden är en undersökning i efterdyningarna av kollaps, skenande statsskulder och ödeplatser. Boken tilldelades Sveriges Arkitekters kritikerpris 2012, för att ha visat på de svindlande sambanden mellan stadsplanering, arkitektur och den globala ekonomin.

Juryns motivering: "Bokens kraftfält skapas i spänningen mellan de utsökta och närmast skrämmande fotografierna av industrisamhällets ruiner och de initierade och fascinerande analyserna av världsekonomins förstörande (och uppbyggande) kraft. Boken sätter in arkitektur och planering i ett brinnande aktuellt sammanhang, och visar hur oupplösligt förbundna dessa verksamheter är med de lång- och kortvågiga ekonomiska och kulturella strömningarna. Utforskandet av övergivna platser ger oss också ett perspektiv på hur tidsbundna idealen är och ger oss anledning att ställa oss frågan vilka de blinda fläckarna är i vår tids arkitektur och planering. Boken är en konsekvent utveckling av och uppföljare till Jan Jörnmarks tidigare publikationer om bortglömda platser".

Avgrunden är en resa som börjar i avindustrialiseringens Detroit och sedan rör sig mot det snabbväxande Östasien. I den andra delen återvänder boken till Europa och Nordamerika. Den avslutas i Las Vegas och Kalmar som blev två centrum för den senaste finansbubblan.

Globaliseringen utmärks av en förändringstakt som världen aldrig förr har sett. Arbetskraften har förflyttats till Östasien. Utvecklingen började i Japan, men spred sig sedan till Sydkorea, Taiwan och Hong Kong. När Kina gick in i sin reformperiod brast alla fördämningar. Världen dränktes i en flodvåg av billiga konsumentprodukter.

Men förändringen stannade inte där. Nya möjligheter att använda elektronik revolutionerade kapitalmarknaderna på 1970-talet. Avregleringar drevs igenom och omsättningen på börserna hundradubblades. De enorma kapitalflödena skapade sedan växande bubblor som destabiliserat många länder. Det kommunistiska Östeuropa var först in i krisen med det var Japan som blev platsen för den första kapitalistiska bubblan. Landet kämpar sedan 1990 med efterdyningarna.

Boken kulminerar i den mest förödande bubblan. Efter att ha blåst ur IT-sektorn hamnade bubblans centrum i den amerikanska bostadssektorn. Utfattiga människor drogs in i en växande lånekarusell, men under 2008 kollapsade pyramiden. Staten fick städa upp när bankerna föll och miljoner människor tvingades lämna sina hem. I ett läge med utbredd avindustrialisering, hög arbetslöshet och astronomiska budgetunderskott är dramats utgång mer oviss än någonsin.

Jan Jörnmark är docent i ekonomisk historia. Han arbetade länge som lärare på Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg och fick flera gånger pris som bästa lärare på båda skolorna. Jörnmark har också skrivit succéböckerna Övergivna Platser och Övergivna Platser Två. De senaste åren har han gjort mängder av föreläsningar, utställningar samt radio- och TV-program om globalisering och avindustrialisering.

Annika von Hausswolff har arbetat som bildkonstnär sedan hon examinerades från Konstfack 1993. Hon har en omfattande utställningsverksamhet både i Sverige och internationellt. von Hausswolff har representerat Sverige på biennalerna i Sao Paulo och Venedig. Hon är även adjungerad professor på Högskolan för Fotografi vid Göteborgs universitet.