Bläddra

Barn är smarta : jag kan-metoden för kreativ problemlösning

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Barn är smarta : jag kan-metoden för kreativ problemlösning

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Barn är smarta är en lättsam och pedagogisk bok om ett ämne som många gånger kan upplevas som svårhanterligt: att hjälpa barn att lösa problem på ett konstruktivt sätt. Ett sätt som tar tillvara barnets egna inneboende resurser och som samtidigt ger träning i samarbete. Det kan gälla i vardagliga situationer exempelvis vid ovanor som att bita på naglarna, svårigheter att hinna till toaletten i tid eller när barnen har mardrömmar men även vid tunga problem, som depression, beteendestörningar och koncentrationssvårigheter. Grundtanken är att barn själva har förmågan att lösa sina svårigheter, men att de ibland behöver hjälp med att frigöra den egna inneboende kraften. Tillvägagångssättet kallas Jag kan-metoden. Som i sina tidigare böcker tar Ben Furman utgångspunkten i ett lösningsfokuserat synsätt, dvs han går direkt på hur det aktuella problemet kan hanteras, i stället för att börja med att analysera hur problemet har uppkommit.

Metoden är uppbyggd i femton steg. Författaren går igenom olika problemsituationer, med många fallvinjetter ur vardagen, och hur man kan hantera dem. Förslagen till lösningar presenteras på ett överskådligt och humoristiskt sätt .

Barn är smarta vänder sig till föräldrar, personal som möter barn t ex i skola och förskola, samt till barnen själva. Övningar och exempel är skrivna på ett sådant sätt att de kan användas båda av barn och vuxna. Bokens lekfulla stil att presentera arbetssättet och det faktum att den inte alls förutsätter specialkunskaper gör den till en stimulerande läsning för alla.

Översättning Cecilia Lyckow-Bäckman