Bläddra

Barnens ABC

Köp här

Barnens ABC

Köp här
Vad önskar sig Alice? Vad hände med Hugos lillebror? Vad ska Ella bli när hon blir stor? Vad är Lucas rädd för?
Lär dig bokstäverna med hjälp av barnen i Övredal!

Texten lockar såväl den nyfikna 3-åringen som den vetgiriga 7-åringen.
På ett pedagogiskt sätt är den rimmande texten skriven med både stora och små bokstäver. Barnet väljer vilken text de vill läsa beroende på var i läsutvecklingen det befinner sig.

Boken kan användas redan från 3-års åldern då barnen lyssnar när förälder/pedagog läser för att efter en tid själv intressera sig för bokstäverna. Barnen brukar snabbt lära sig att känna igen sin egen och kompisarnas bokstäver.
När barnet blir lite äldre kan boken hjälpa till att stimulera läsutvecklingen.

Böckerna är skrivna av Malin Jardebrand som är förskollärare i Kungälv. Malin har arbetat inom förskolan 13 år. Illustrationerna är gjorda av Malin Gunnarsson, också från Kungälv.

Tanken med boken är att barnen skall känna sig motiverade att läsa färdigt och därför har varje sida bara fyra rader. Självförtroendet stärks när barnet kan läsa en sida och sedan få vända blad.
Samma text är skriven två gånger på sidan, en med versaler och en med gemener. Barnet kan välja vilken text det vill läsa beroende var i läsutvecklingen det befinner sig. De korta berättelserna om varje barn ger tillfälle att diskutera, drömmar, rädslor, känslor och önskningar.

Används boken som läsebok i en klass läser alla barn samma bok men den texten som passar deras läsutveckling. Då kommer man bort från den tävlingssituation som ibland kan uppstå om några barn är längre fram i sitt läsande.
Vill barnen utmana sig med att läsa texten med små bokstäver kan de hitta stöd i den övre texten och jämföra hur orden ser ut.

En bok som växer med barnen!