Bläddra

Berättelsen om Almega

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
Köp här

Berättelsen om Almega

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
Köp här
1990-talet var strukturomvandlingens tid i det svenska näringslivet, även för arbetsgivarnas organisationer. Almega bildades och utvecklades till den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Efter att ha varit en arbetsgivarorganisation för både industri- och tjänsteföretag, ombildades Almega till en organisation för tjänsteföretag med både arbetsgivarfrågor och näringspolitik på agendan. Även lönebildningen genomgick dramatiska förändringar. Avtalsförhandlingarna övertogs av arbetsgivarförbunden. Genom Industriavtalet kunde lönebildningen finna sina former. Med Almega i spetsen startade utvecklingen av lokal lönebildning genom Ledaravtalet. Arbetsrätten var fortsatt ifrågasatt av arbetsgivarna, även om demokratifrågorna fått sin lösning genom Utvecklingsavtalet. Varför och hur skedde detta? Göran Trogen, Allmänna Gruppens och Almegas VD 1986–2003, beskriver utvecklingen och besvarar dessa frågor.