Bläddra

Bergsbruk : gruvor och metallframställning

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resekartor och reseatlaser Resor och platser

Bergsbruk : gruvor och metallframställning

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resekartor och reseatlaser Resor och platser
Köp här

Atlasen skildrar metalltillverkningens 4 500-åriga historia i Sverige och hur den bidragit till vår välfärd. Spår efter metallhantering finns bevarade som slaggrester och ugnsruiner. Även landskapet vittnar om bergsbrukets långa historia genom ortnamn, övergivna gruvhål, bebyggelse och hela samhällen grundade kring gruvor och metallhantering. Än i dag hör malm och stål till våra viktigaste exportprodukter och mer stål produceras än någonsin. Konkurrensen från utlandet har mötts med kvalitet, uppfinningsrikedom och entreprenörskap. Huvuddelen av den nya atlasen handlar om järn och stål. Andra avsnitt berör övriga metaller, inte minst de bly-, guld-och silverhaltiga sulfidmalmerna i Skelleftefältet och den historiskt så viktiga koppar- och silvermalmsbrytningeni Falun respektive i Sala.

Ingår i Sveriges Nationalatlas, utgiven i samarbete med Jernkontoret.