Bläddra

Beroendetillstånd – Mekanismer, diagnostik och behandling

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Beroendetillstånd – Mekanismer, diagnostik och behandling

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
I den här boken beskriver författaren utifrån sin rika erfarenhet beroendesjukdomarnas kliniska yttringar, försöker göra dessa begripliga genom att redogöra för deras underliggande mekanismer i nervsystemet och ger samtidigt handfasta anvisningar för klinisk diagnostik och behandling. Innehållet präglas av ett starkt engagemang för patientgruppen och lika delar tro på evidensbaserade strategier och respekt för patienten. Denna nya upplaga är till stora delar omskriven för att avspegla beroendefältets utveckling och ny kunskap som har tillkommit. Beroendetillstånd lämpar sig för läkare, sjuksköterskor och andra kategorier av vårdgivare som arbetar med beroendepatienter.