Bläddra

Betalning : om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här

Betalning : om kongruent infriande av penningskulder och andra betalningsrättsliga frågor

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
Tillsammans med monografierna Kvittning (2014) och Preskription (2017)bildar Betalning en trilogi över penningkravsrätten. Böckerna täcker tillsammans i stort sett hela penningkravsrätten utom värdepappersrätten.
Betalning skall ses som en första del i trilogin och tar sikte på penningförpliktelsens upphörande genom just betalning. Dessutom behandlas i framställningen besläktade frågor som berör penningfordringar och penningöverföringar. Denna andra upplaga har uppdaterats med många nya rättsfall och en hel del ny litteratur.