Bläddra

Bethelbekännelsen 1933 : Ett lutherskt försök

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Bethelbekännelsen 1933 : Ett lutherskt försök

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Under den tyska kyrkokampen samlades en grupp teologer, bl.a. Dietrich Bonhoeffer och Hermann Sasse, för att skriva en ny bekännelse. Denna skulle användas i motståndet mot nationalsocialismen och ta upp aktuella frågor. Förutom den kristna teologins klassiska ämnen tar bekännelsen därför också upp t.ex. rasfrågan, behandlingen av judar och den totalitära statens anspråk. För första gången görs nu denna viktiga text tillgänglig på svenska. Till bekännelsen har skrivits en utförlig historisk inledning och en teologisk kommentar.