Bläddra

Beyond integration

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Beyond integration

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
De västeuropeiska ländernas sociala och kulturella sammansättning har de senaste åren starkt påverkats av det stora antalet människor som invandrat, antingen som arbetskraft eller på grund av att de sökt politisk asyl. Målet har varit att integrera de nya medborgarna i samhället.

De medverkande författarna i boken Beyond Integration har istället för att fokusera på frågan om hur man integrerar invandrare i det nya hemlandet inriktat sig på gränsöverskridande aspekter. Begrepp som multikulturalism, diaspora, exil, etnicitet och integration framträder i boken ur nya och annorlunda perspektiv. Forskarna som medverkar i antologin har i sina undersökningar utgått från etnologiska, antropologiska och sociologiska metoder då de undersökt de geografiska områdena Sverige, Danmark, Kroatien, Makedonien och Tyskland.