Bläddra

Biblioteket i lusthuset : Tio uppsatser om Swedenborg

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Biblioteket i lusthuset : Tio uppsatser om Swedenborg

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Biblioteket i lusthuset består av tio uppsatser med anknytning till det bibliotek som innehades av Emanuel Swedenborg (1688-1772). Det var uppställt i en tillbyggnad till hans lusthus i hans trädgårdsfastighet på Hornsgatan i Stockholm.

Biblioteket i lusthuset är till en del grundläggande analyser till den kommande biografi över Swedenborg som Lars Bergquist sedan några år arbetar med. Det gäller Swedenborgs mystik, hans "existentialism" långt före Kierkegaard och Sartre, den bekanta äktenskapsläran som på sin tid chockerade många av hans anhängare. Bergquist tar också upp förhållandet till Plotinos, nyplatonismens portalgestalt, och principerna för Swedenborgs av änglar stödda tolkning av Bibelns "innersta mening"

Fyra avsnitt ägnas kända Swedenborgläsare: Erik Gustaf Geijer, Carl Jonas Love Almqvist och August Strindberg, samt den engelske konstnären och diktaren William Blake. Här möter vi delar av Swedenborgs föreställningsvärld, speglade i den levande littaraturen.

Lars Bergquist publicerade 1988 en uppmärksammad kommentar till Swedenborgs världsberömda Drömbok.


Lars Bergquist har i mer än 30 år arbetat som diplomat, bl.a. som chef för Svenska Kulturhuset i Paris och som ambassadör i Peking och Vatikanen. Han har publicerat romaner, dagböcker och noveller, och översatt bl.a. René Char och kinesisk Tangpoesi. Hans förra bok, "Den heliga pyramiden", behandlade den katolska tron och Vatikanen.