Bläddra

Biblisk uppslagsbok : namn i bibeln

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Biblisk uppslagsbok : namn i bibeln

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
"Föreliggande verk är en fullständig uppställning av alla namn som förekommer i Bibelns kanoniska böcker i Gamla och Nya Testamentet och i Bibelns apokryfiska böcker i Gamla Testamentet - åtminstone till 99.9 %. Jag har skrivit dennna bok med avsikt att öka läsarens allmänna kunskaper, att öka förmåga att lättare hitta i sin bibel och att sprida intresse för en så mångsidig och genial bok, som Bibeln är. Samtidigt är den en urkund för två stora och gamla men ännu levande religioner nämligen judendom och kristendom. Genom detta verk kan man också vara säker på, vilka namn som förekommer i bibeln. Vi har med alla namn, men i princip har vi inga flera - i varje fall inte utan att detta är noggrant angivet. Jag har använt minst 25 000 timmar av mitt liv för att komma till det resultat, som denna bok uppvisar och jag överlämnar den med varm hand till Er läsare". Evald Lindqvist