Bläddra

BIBY : ett fideikommiss berättar

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

BIBY : ett fideikommiss berättar

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Detta är berättelsen om Biby en av Sveriges intressantaste och mest välbevarade herrgårdsmiljöer. I dag förknippas Biby främst med den enastående osmansk-turkiska 1700-talssamling som hemfördes till Sverige av bröderna Gustaf och Ulric Celsing, svenska ambassadörer i Konstantinopel. År 1788 instiftade de godset med inventarier och samlingar som ett fideikommiss inom ätten Celsing (den familj som alltsedan dess har ägt och förvaltat denna unika kulturmiljö).

När en avveckling av fideikommisset nu sker går den sällsamma och exotiska värld som var Biby förlorad. En omfattande dokumentation av miljön och beskrivning av samlingarna har därför kommit till stånd och i boken skildrar ett stort antal forskare godsets och fideikommissets spännande historia (med utgångspunkt i de innehållsrika gårds- och beskickningsarkiven). I  vackra och poetiska fotografier av fotografen Dick Norberg porträtteras Biby in i minsta detalj ? från byggnaderna och gårdsanläggningen till inredningarna och den stora konstsamlingen, biblioteket och klädkammaren.

En suggestiv skildring av en av Sveriges mest unika och samtidigt mest okända herrgårdsmiljöer