Bläddra

Bildaktivisterna. Aktioner i bild i svenskt 1960- och 1970-tal

Kategorier: Fotografi Konst
Köp här

Bildaktivisterna. Aktioner i bild i svenskt 1960- och 1970-tal

Kategorier: Fotografi Konst
Köp här
Sommaren 1968 bildas gruppen Bildaktivisterna av fotograferna Tommy Tommie, Björn Myrman och Bengt O Nordin. Men Bildaktivisterna kommer att formas som en öppen sammanslutning som inte är rent mediespecifik, utan som aktivt och kategorikritiskt integrerar och använder en rad olika medier, vilka sammanförs i nya kombinationer och konstellationer. Text- och bildmontage skapar slagkraftiga kritiska budskap, aktioner i bild – ett begrepp och en praktik som Bildaktivisterna uppfinner och utforskar med stor intensitet under 1968 och 1969. Hos Bildaktivisterna, vilka som mest har ett sjuttiotal medlemmar i Stockholm och i lokalgrupper i Landskrona, Gävle och Göteborg, kommer kunskapen om det som dokumenteras och bildernas bruk i fokus. Man insisterar på att ta ansvar för samtliga led i ett informationssystem: inte bara framställning och produktion av fotografier, utan också distribution, presentation och användning av dem i sammanhang som gruppen kan stå bakom. Kurt Bergengren skriver vid tiden att Bildaktivisterna utgör ”sprängkilar för en helt ny tidsålder”, medan tidskriften FOTO och Filmteknik menar att de har uppfunnit ”ett nytt medium” – en öppnare, mer operativ och mindre fackspecialiserad konstellation av skilda medier och praktiker. ”Vi ville vara våra egna uppdragsgivare och ha kontroll över hela processen. Vi ville att det vi gjorde skulle ha en funktion och vara en del av någonting som vi själva var en del av, ett visst socialt sammanhang. På det sättet var vi kanske förnyare” (Tommy Tommie). Bildaktivisternas arbete i Stockholm och på andra platser i slutet av 1960- och början av 1970-talet är lika radikalt som det är nyskapande. Inte desto mindre har denna socialistiska fotografi – där fotografen inte sätter sig själv utan den omgivande världen i centrum – förblivit anmärkningsvärt underhistoriserad, trots gruppens revolutionerande insatser, och trots att flera av medlemmarna kom att bli mycket namnkunniga. Bildaktivisterna. Aktioner i bild i svenskt 1960- och 1970-tal  är en bok som undersöker orsakerna till att Bildaktivisterna kommit att få en så begränsad belysning under senare decennier. Men framförallt är det en bok som i 25 kapitel, skrivna utifrån en stor mängd skilda arkiv, samlingar och samtal, kartlägger, historiserar och – inte minst genom drygt 1100 bilder – presenterar Bildaktivisternas aktiviteter, arbetsformer och samarbeten i Stockholm och andra delar av Sverige under slutet av 60-talet och merparten av 70-talet. BILDAKTIVISTERNA * ARKIVAKTIVISM * AKTION I BILD * TOMMY TOMMIE * BILDFRONT * BILDGRUPPEN OPUS * BJÖRN MYRMAN * DOKUMENTÄRA PRAKTIKER * AKTION STOPPA MÄSSAN * FOTOGRAFICENTRUM * FNL * SKÄRMUTSTÄLLNINGAR * VISUELL HISTORIOGRAFI * PYROMANFILM * MONTAGE* ALTERNATIV JUL / ALTERNATIVT SAMHÄLLE * BENGT O NORDIN * DOKUMENT * UNG FOTOGRAFI PÅ GRÖNA LUND * LEIF NYLÉN * BILDAKTIVISTERNA GÄVLE * FILMCENTRUM * KURT BERGENGREN * ANN CHRISTINE EEK * SVERIGEBILDER * KAN SVERIGE KLARA SIG UTAN NORRBOTTEN? * FICKTEATERN * BILDPOLITIK * PARTISANO * FÖRFATTARCENTRUM * FISK * AKTIVISM * AIZ * MED SIKTE PÅ VERKLIGHETEN * PÄR STOLPE * BILDAKTIVISTERNA LANDSKRONA * BILFRIA DAGEN * NEJ! PÅ GÄVLE MUSEUM * SKÅNELANDSGILLET * BILD * PETER BROBERG * SEPÅ-GRUPPEN * FOLKETS FÖRENING MORJÄRV * MANIFESTATIONER * BILDANALYS * RALPH NYKVIST* COLLAGETEATER * BRIGADARBETE PÅ KUBA * DOKUMENTÄRT SKRIVANDE * ARBETARFOTOGRAFI* BYGGET * PENGARNA ELLER LIVET * SOCIALAKTIONEN I ESKILSTUNA * BENGT OLVÅNG * VISST FINNS DET MÖJLIGHETER * NORRLANDSBULLETINEN * BYALAGSRÖRELSEN * ALVE FORSS * DEN POLARISERANDE METODIKEN * FRISTÄLLD – ELSA TÖRNSTRÖM * FRANSK REVOLT * UKÄ-AKTIONEN * JAN HÅKAN DAHLSTRÖM * SPEGELBILD * BILDFÖRLAGET ÖPPNA ÖGON * MATERIELL HISTORIOGRAFI * ALTERNATIV STAD * VIETNAMBULLETINEN * MIRA * CILLA ERICSON * BEKÄMPA BYRÅKRATIN * CHRISTER THEMPTANDER * FOLKETS ATELJÉ * DISTRIBUTION * SOCIALISTISK FOTOGRAFI * ARKIV * FOTOGRAFICENTRUMS BILDTIDNING * SIRI DERKERT * SLAGDÄNGOR * MOTHISTORIOGRAFI * GERILLAUTSTÄLLNINGAR * RUNE HASSNER * TÄBY CENTRUM – STORFINANSENS VARDAGSRUM * VISUELL AGENS * AFFISCHER * AGNETA EKMAN WINGATE * FICKUTSTÄLLNINGAR * MARGIT SCHIÖTT * DOKUMENTÄR FOTOGRAFI * GUNNAR SMOLIANSKY * HÅKAN NYBERG * KLOTTERPLANKET * PER KÅGESON * FOTOPRESS * BILDFESTIVALEN * HANNS KARLEWSKI * BÅSTADSAKTIVISTERNA * GOTTHARD JOHANSSON * KONSTREVY * LARS EKENBORN * ORGANISERING * BILDSPEGEL * ANDERS PETERSEN * HANS ESSELIUS * ALLAKTIVITET * KATARINA CARLQUIST * CINETRACTS * THOMAS TIDHOLM * SAFTRA * TIDSIGNAL * BILDGRUPPEN PRISMA * ROLF GOHS * WALTER HIRSCH * KRITISKA SEMINARIET * FLYGBLAD * BITTE ESKILSSON * DOKUMENTBASERAD HISTORIA * LEIF GABRIELSEN * FOTOMONTAGE * FOLKET I BILD / KULTURFRONT * BILDHUSET * METODIKVECKAN * PER HEMMINGSSON * POLITISK FÅNGE * KENNETH GUSTAVSSON * ELFTE AUGUSTIGRUPPEN * FALLET ANTHONY ENGURUBE * YNGVE BAUM * KOLLEKTIVA ARBETSFORMER * FILMPAMFLETT 1 * CINEGIORNALE * PLAKAT * STOCKHOLMSTERRASSEN * FILIALEN * BANDEROLLER * GRUPP 16 * ATELIER POPULAIRE * BILDAKTIVISM * DEMONSTRATIONER * BILDKRITIK * AKTION SAMTAL / ARKIV SAMTAL * KULTURPOLITIK