Bläddra

Bilder av Matematik : starta eller stärk ett matematikintresse

Bilder av Matematik : starta eller stärk ett matematikintresse

Köp här
Syftet med Bilder av Matematik är att visa läsaren att matematik inte alltid innebär att räkna med siffror eller bokstäver för att komma fram till ett svar, utan man kan även skapa sevärda grafiska motiv med olika form och färg med hjälp av matematik. Boken visar en sida av matematiken som inte så ofta kommer fram i matematikundervisningen. Motiven är inte bara estetiskt tilltalande utan visar även ofta på någonting djupare, på hur ett visst matematiskt system beter sig vid iterering eller när man ändrar på dess variabler. Boken riktar sig till såväl unga som gamla och till såväl nybörjare som experter på matematik. Alla kan ta del av bilderna i boken. Om du själv eller någon du känner inte tycker att matematik är så kul kan bli intresserad av matematik genom att läsa boken. Detta eftersom bilderna kan väcka ett intresse för matematiken som ligger till grund för bilderna. Om du eller en vän redan har ett intresse för matematik så kan boken stärka det intresset. Om du är lärare i matematik så är ett tips att låta eleverna ta del av boken, det kan väcka/stärka elevernas intresse för matematik. Boken innehåller 340+ bilder, varav hela 130+ bilder är i färg. Bilderna är uppdelade i 61 olika bildgrupper där författaren inleder varje bildgrupp med kort information om matematiken som ligger bakom bilderna i den aktuella bildgruppen. Boken är en originell matematikbok eftersom den är en bilderbok med förklarande text till skillnad mot vanliga matematikböcker som är textböcker med förklarande bilder. Boken kan ses som en matematisk tidning där författaren har antagit journalistens roll och sammanställt de kända matematiska motiv som han anser är sevärda. Han har tillverkat varje bild från scratch, men idén till bilderna, och tillvägagångssättet, står bland andra celebra matematiker för. Exempel på kända motiv som finns med i boken är Mandelbrotmängden, Juliamängder, Von Kochs snöflinga, Newtonfraktaler, Barnsleys ormbunke, Lyapunovfraktaler och The one ring.