Bläddra

Bilder från en nära horisont

Köp här

Bilder från en nära horisont

Köp här

En av världens mest betydande fågelkonstnärer

Lars Jonssons nya bok är en bred presentation av hans konst, den innehåller närmare 150 av hans skisser, akvareller, oljemålningar och grafiska blad med tonvikt på 2000-talets arbeten, men boken innehåller även återblickar från tidigare decennier, fälthandböckerna och ornitologiska projekt. Ett rikt urval av målningar och studier av fåglar, växter och landskap från Gotland och från olika resor.

Bilder från en nära horisont innehåller även korta reflexioner och dagboksanteckningar av konstnären och en textdel med bland annat en introduktion av Adam Duncan Harris, intendent på National Museum of Wildlife Art i Wyoming, USA samt en längre essä av Fredrik Sjöberg, författare, kritiker och biolog.

Lars Jonsson är född 1952, konstnär, författare och ornitolog med ett tiotal böcker bakom sig.

Hans fälthandbok Fåglar i Europa med Nordafrika och Mellanöstern (1992) har varit en stor framgång både i Sverige och utomlands. Lars Jonsson debuterade som naturmålare femton år gammal och hans utställning på Prins Eugens Waldemarsudde 2002 tillhör en av museets mest besökta genom tiderna. Han har en bred internationell publik och hans konst visas regelbundet i Europa och USA. Lars Jonsson är bosatt på södra Gotland där det sedan 2004 finns ett museum i hans namn.