Bläddra

Biografiskt lexikon för Finland. 1, Svenska tiden

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Biografiskt lexikon för Finland. 1, Svenska tiden

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Biografier över personer ur Finlands historia har samlats i detta personhistoriska verk. Tidsspannet i del 1 sträcker sig från 1100-talet och Sankt Henrik till personerna bakom hjältarna i Fänrik Ståls sägner, och omfattar alltså den tid Finland var en del av det svenska riket. Nytt är bredden i personurvalet: en kulturhistorisk infallsvinkel har fått råda vilket breddat basen från ett äldre märkesmannakoncept. Visst finns kungar, drottningar och stormän som Per Brahe och Arvid Horn med, likaså mångsidigt lärda män från astronomen och astrologen Sigfrid Aronus Forsius till humanisten och professorn Henrik Gabriel Porthan. Men också exempelvis konsthantverkare som kyrkomålaren Thomas Kiempe och glasblåsarmästaren Gustaf Jung tas upp. Bland kvinnorna ingår sådana som sällan tidigare förekommit i sammanställningar av det här slaget, bland dem den sista abbedissan i Nådendal Birgitta Kurck och författarinnan Catharina Charlotta Swedenmarck, som prövade sin lycka vid Gustav III:s hov. Biografiskt lexikon för Finland kommer att omfatta sammanlagt fyra volymer med över 1 600 personporträtt. Del 1 Svenska tiden innehåller biografier över drygt 350 personer. Biografierna är skrivna av Finlands främsta historiker och specialister. En del av artiklarna är skrivna speciellt för detta verk, en del är översatta ur den finska motsvarigheten Kansallisbiografia. Huvudredaktör för verket är Henrik Knif.