Bläddra

Bjersgårdsarkivet : Gyllenstiernorna på Bjersgård – glimtar ur herrgårdens och Åsbobygdens äldre historia. Del 1 fram till ca 1650

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Bjersgårdsarkivet : Gyllenstiernorna på Bjersgård – glimtar ur herrgårdens och Åsbobygdens äldre historia. Del 1 fram till ca 1650

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Om författaren: Torsten Hannrup - f.d. lärare, adjunkt i svenska och engelska under 39 år. Som pensionär 1997 började han efter genomgången kurs först ägna sig åt släktforskning under några år. Sedan övergick han till att läsa och transkribera (ordagrant skriva av) gamla domböcker, som för Norra Åsbo härad finns bevarade från år 1680. Från år 2006, då förf. fick tillträde till det på Krapperup förvarade Bjersgårdsarkivet, har han använt flera tusen timmar på att bearbeta dokument därifrån, och kompletterat detta med material som hittats vid åtskilliga besök på Landsarkivet i Lund och Rigsarkivet i Köpenhamn.