Bläddra

Blå boken och Bruna boken – Förberedande studier till “Filosofiska undersök

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Blå boken och Bruna boken – Förberedande studier till “Filosofiska undersök

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Blå boken och Bruna boken härrör från 1930-talet, när Wittgenstein inlett den nyorientering som leder fram till Filosofiska undersökningar. Översättningen av Bruna boken utgår från en starkt utvidgad tysk version som tidigare inte funnits tillgänglig.