Bläddra

Bladmossor : sköldmossor – blåmossor. Bryophyta : buxbaumia – leucobryum

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här

Bladmossor : sköldmossor – blåmossor. Bryophyta : buxbaumia – leucobryum

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
Upptäck en säregen livsform! Mossor är en del av vår fotosyntetiserande, gröna växtvärld. De saknar bland annat rötter, och de kan ta upp fukt och näring via hela bladet.

I boken finns tydliga beskrivningar av mossans olika delar, och hur man kan lära sig särskilja olika mossarter från varandra. Det finns också beskrivet hur man undersöker och samlar in mossor, och vilka hjälpmedel som behövs för att artbestämma.

Alla arter beskrivs med utförliga texter och pedagogiska illustrationer. Utbredningskartor över de nordiska länderna presenteras för varje art. Lättanvända nycklar för artbestämning gör det möjligt att ta reda på vilka arter man hittat.