Bläddra

Blötdjur: Snyltsnäckor – skivsnäckor: Mollusca Pyramidellidae–Planorbidae

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Molluscs (malacology) Zoologi Zoologi: insekter (entomologi)
Köp här

Blötdjur: Snyltsnäckor – skivsnäckor: Mollusca Pyramidellidae–Planorbidae

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Molluscs (malacology) Zoologi Zoologi: insekter (entomologi)
Köp här

Snäckor blir sniglar – evolution som pågår

Är en snigel en snäcka eller är det tvärtom? Till exempel är sniglar som serveras på restaurang i själva verket snäckor. En bra regel för att skilja på dessa blötdjur är att de som har skal kallas snäckor och de som saknar skal benämns sniglar. Men sniglar är egentligen snäckor som under evolutionens gång gjort sig av med skalen, för att kunna röra sig snabbare. Flera snigelarter har fortfarande kvar en liten skalrest under ett hudveck. De båda grupperna är närbesläktade och hör till överordningen äkta lungsnäckor.

Främmande arter

Snäckor är en av de djurgrupper som har högst andel främmande arter, det vill säga arter som förts in i landet av människan och stannat kvar. Då lungsnäckor har den mycket speciella förmågan att befrukta sig själva räcker det att endast en individ kommer in i landet för att starta en helt ny population. Den ökade importen av trädgårdsväxter och ett varmare klimat har gjort att främmande snäckarter lättare fått fotfäste hos oss. Boken omfattar drygt 30 främmande arter som till exempel svarthuvad snigel och sydhedsnäcka.

Många olika livsmiljöer

De arter som presenteras i den här boken finns i så gott som alla miljöer i landet, från kalfjäll till skogar, ängar, sjöar, bäckar och hav samt i varenda trädgård och villaområde. Vanligtvis hittar man dem i marknivå men vissa snäckor kryper gärna på trädstammar, som de avlånga spolsnäckorna. Det finns även snäckor och sniglar som är anpassade för ett liv under jord, som de ljusskygga arterna mullsnäcka och kaukasisk masksnigel. De tre överordningar som presenteras i denna volym utnyttjar var sin av tre olika livsmiljöer. Locklungsnäckor lever i havet, äkta lungsnäckor lever på land och sötvattenslungsnäckor lever i sötvatten.