Bläddra

Boken om göken : dess historia, gåtfulla häckningsvanor och förmåga att låta efterlikna sina värdfåglars ägg

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Zoologi Zoologi: fåglar (ornitologi)
Köp här

Boken om göken : dess historia, gåtfulla häckningsvanor och förmåga att låta efterlikna sina värdfåglars ägg

Kategorier: Biologi och biovetenskap Matematik och naturvetenskap Zoologi Zoologi: fåglar (ornitologi)
Köp här
Redan Aristoteles förundrades mycket över gökens levnadsvanor. Han visste att gökars ägg varierar i utseende beroende på hos vilka fosterföräldrar de ska läggas, men hur kunde gökhonan veta vilken värdart hon skulle besöka? Och varför tillät fosterföräldrarna att gökungen kastade deras ägg och ungar ur boet? Svaren på dessa och andra frågor om göken var länge lika fantasieggande som felaktiga. Först idag, genom nogsamt planerade experiment och DNA-analyser, kan gökens beteende ges sin förklaring. Författarna har gjort en beskrivande och avslöjande bok om gökens märkliga liv, alltifrån äggets vandring i äggledaren till den vuxna fågelns långa höstflyttning till Afrika. Boken är rikt illustrerad bl a med ett helt nytt sätt att tolka och visa samspelet mellan gökens och värdarternas äggutseenden. Gökens snillrikt bedrägliga beteende visas även i en serie unika foton. Per Ericson är ornitolog och docent i zoologi och Hans Sjögren är naturvetenskaplig illustratör.