Bläddra

Bondgrabbarna från 40-talet

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

Bondgrabbarna från 40-talet

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
Var detta livets mening? Är livet då man föds in i verkligheten, vad man tänkt sig. Går det inte att förändra det under livets gång. Vad som återges i boken verkar det vara förutbestämt, att det inte går att ändra. Hur man än försöker, påverkas man av andra faktorer som andra bestämmer. Är man som person så påverkbar av andra, att man inte kan styra sitt eget liv? Är man i den beroendeställning att ens föräldrar styr sina barn till vad de tycker vilken riktning deras barn skall ta. Boken ger en sådan innebörd att man efter vissa avsnitt, bör stanna upp och verkligen ge detta en eftertanke att begrunda, att har verkligheten varit sådan sedan andra världskriget. Ha en god lässtund.