Bläddra

Bortom syndakatalogen

Köp här

Bortom syndakatalogen

Köp här

- Hur lär man sig vad som är rätt och fel?
- Vad är egentligen kristen etik?
- Varför förändras normer och värderingar?

Sådana stora och viktiga frågor får en konkret belysning när Björn Cedersjö undersöker etikfrågor i svensk frikyrklighet.
    För många har frikyrkorna förknippats med speciella normer, ofta av negativ karaktär. Medlemmarna får exempelvis inte snusa, dansa eller ha sex före äktenskapet. Lite ironiskt sa man förr att frikyrkliga hade en "syndakatalog". Cedersjö försöker gå bortom dessa schabloner och se hur etiska regler formats och förändrats. Studien visar hur varierande synsätten varit. Särskilt undersöks normer och värderingar kring äktenskap, skilsmässa och omgifte.
     Bortom syndakatalogen visar bland annat hur etiska frågor är beskaffade. De är en del av ett socialt och historiskt sammanhang och övertygelser om livet. Fyra viktiga områden fokuseras:

  • Den egna gruppens förhållande till andra
  • Värden och dygder som är önskvärda
  • Individens förhållande till kollektivet
  • Bibeln och andra källor till etisk kunskap

Cedersjös studie visar att etiska regler kan bli begripliga utifrån en gemenskaps ideal och praktiker. En sådan dynamik förklarar också varför det sker förändringar i synen på rätt och fel.
    Boken är en lättillgänglig avhandling i ett ämne som har brett intresse.