Bläddra

Bostadsrättslagen : en kommentar

Köp här

Bostadsrättslagen : en kommentar

Köp här
Boken innehåller kommentarer till Bostadsrättslagen, Ombildningslagen och Omregistreringslagen. Här återfinns även författningstexter till bostadsrättsförordningen, förordningen om ekonomiska föreningar samt förordningen om vissa underrättelser och meddelanden enligt 7 kap. bostadsrättslagen. De stadgar som de tre största bostadsrättsorganisationerna HSB, Riksbyggen och Sveriges Bostadsrättsföreningars Centralorganisation (SBC) har antagit, ingår som bilagor.
I denna fjärde upplaga har ändringar och nya rättsfall kunnat beaktas fram till den 1 maj 2009.