Bläddra

Brev och småskrifter

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Brev och småskrifter

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här
»Den enda hållbara motivering som utgivaren efter långvariga funderingar kan uppleta till stöd för företaget att översätta detta urval av brev och småskrifter är«, skriver Stig Strömholm i sin introduktion till urvalsvolymen, »att han känner sig stå i en drygt sextioårig mycket stor tacksamhetsskuld till Blaise Pascal tidvis ett slags lärjungeskap om man så vill och i minst trettio av dessa år velat avbörda sig en del av skulden på det enda sätt som är möjligt: genom att låta tänkaren komma till tals i en språklig dräkt som gör honom tillgänglig för svenskar år 2012 och genom att åtminstone helt kort beskriva hans liv och gärning. Kanske är det riktigast att kalla projektet en hyllning, en ödmjuk hommage, till Pascal.« Urval, översättning och introduktion av Stig Strömholm.