Bläddra

Byggnadsmaterial : tillverkning, egenskaper och användning

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik

Byggnadsmaterial : tillverkning, egenskaper och användning

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Byggbranschen använder ett mycket stort antal material, vars sammanlagda värde uppgår till drygt 40 % av den totala byggkostnaden. De allra flesta av dessa material behandlas i denna bok.

I de första elva kapitlen beskrivs och definieras materialens viktigaste egenskaper. Där behandlas bl.a. värme- och fuktfrågor, hållfasthet, beständighet och egenskaper vid brand. I de övriga kapitlen behandlas de olika materialen var för sig. Där beskrivs deras tillverkning, egenskaper och användningsområden. Ett stort antal praktiska exempel visar på både lämpliga och olämpliga användningsområden. I flera kapitel finns även beräkningsexempel inklusive lösningar. De båda avslutande kapitlen behandlar byggnadsmaterialens miljöpåverkan och principerna för materialval.

Bokens målgrupp är studenter på de tekniska högskolornas/universitetens bygginriktade program och programmen för arkitektur, brand­ingenjör samt lantmäteri. En annan viktig målgrupp är studenter på de treåriga ingenjörsprogrammens bygginriktade utbildningar. Boken bör även kunna vara till stor nytta för arkitekter, konsulter, entreprenörer, byggherrar och förvaltare.