Bläddra

Catharina Ahlgren : ett skrivande fruntimmer i 1700-talets Sverige

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här

Catharina Ahlgren : ett skrivande fruntimmer i 1700-talets Sverige

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Köp här
Hur tänkte en kvinna med intellektuella ambitioner på 1700-talet? I denna bok möter vi Catharina Ahlgren, vars främsta arbetsredskap var pennan. Hon uppvaktade drottning Lovisa Ulrika med vers, och hon översatte både poesi och prosa. Men framför allt startade hon en egen tidskrift: Brefwäxling emellan twänne Fruntimmer, som utkom mellan 1772 och 1773. Adelaide, fru Ahlgrens alias, var en av våra tidigaste kvinnliga journalister. Hon var gift två gånger. Hennes liv tvingade henne till rörlighet både i geografin och i den sociala hierarkin. Hon fick kännas vid vad det innebar att ensam dra försorg om fyra minderåriga barn. Genom att skärskåda hennes skrivande, främst i Brefwäxlingen, kan Margareta Björkman ge en bild av hennes föreställningsvärld. Hur upplyst kunde en självlärd kvinna vara? Adelaide har tankar om sådant som kärlek och vänskap, om kungen, om religion och om uppfostran. Hennes ställningstaganden är rotade i den äldre tidens stabilt hierakiska samhälle. Samtidigt finner man ofta tankegångar som fortfarande är aktuella i dagens samhällsdebatt.