Bläddra

City, Civility and Capitalism : A Historical Perspective

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

City, Civility and Capitalism : A Historical Perspective

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Denna antologi undersöker hur arkitektur, stadsplanering och handel har bidragit till ett civiliserat beteende och politisk ordning. Med utgångspunkt i renässansens Italien, där den första handelsstaden föddes, tar författarna med läsaren på en resa in i dagens städer och samhällen. Hur skapar vi urbana områden där individen kan blomstra? Kan stadsbilden i sig generera lycka, och vilken roll spelar arkitektur och handel i att skapa civiliserade samhällen? Boken är skriven på engelska.