Bläddra

CSR – Socialt ansvarstagande för företag

Köp här

CSR – Socialt ansvarstagande för företag

Köp här
Boken ger en introduktion till vad socialt ansvar för företag kan omfatta och ger en praktisk vägledning för hur du kan arbeta för att integrera socialt ansvarstagande i verksamheten.<br>
<br>
Du får råd och rekommendationer om hur du kan utveckla och tydliggöra ditt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar. Boken beskriver även införandet av ett ledningssystem och hur du steg för steg kan genomföra en hållbarhetsredovisning.