Bläddra

Dagrar

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Dagrar

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Lars Jonsson är en av vårt lands främsta konstnärer och naturskildrare och även internationellt ett betydande namn. Han har tidigare bland annat givit ut fälthandboken Fåglar i Europa, Ön - anteckningar från en revel och En dag i maj.  I Dagrar berättar han om det gotländska fågelåret, från januari till december. Varje månad omfattar fyra uppslag och inleds med skissmaterial i svartvitt samt en text som berättar såväl om fågellivets som avbildandets betingelser. Det är en mycket stämningsfylld bok där författaren visar hur ljusets spel påverkar vår uppfattning av helheten, landskapet, och också enskildheterna under olika tider på dygnet. Bildmaterialet är reproducerat från oljemålningar, akvareller och skisser.