Bläddra

Dalamodernismen- Bebyggelse i Dalarna 1930-1980

Kategorier: Arkitektur Konst
Köp här

Dalamodernismen- Bebyggelse i Dalarna 1930-1980

Kategorier: Arkitektur Konst
Köp här
Boken Dalamodernismen har sin upprinnelse i ett av Dalarnas museum initierat dokumentationsprojekt om modernismens bebyggelse. Målet var att ta reda på vad som byggdes i Dalarna under perioden 1930–1980 och att dokumentera vad som fanns kvar av bebyggelse från den moderna epoken i landskapet. Övre Dalarnas traditionella byggnadsskick var uppmärksammat långt före den moderna epoken, det blev därför intressant att undersöka om modernismen betraktades som problematisk eller om man försökte att anpassa den och i så fall hur. Gick det att upptäcka hur modernismens bebyggelse och miljöer förhållit sig till det traditionella byggnadsskicket i Dalarna? Hur hade man förhållit sig till timmerhuskulturen, byarna, den röda slamfärgen och till kulturlandskapet? Bejakades modernismen i större utsträckning i Dalabergslagen där den tyngre industrin dominerade? Ur frågorna föddes begreppet dalamodernismen, som också återfinns i bokens titel. Begreppet har avsiktligt en stor spännvidd. Å ena sidan syftar det helt enkelt på modernismens bebyggelse inom Dalarnas landskap. Å andra sidan svarar det just på frågorna om och på vilka sätt modernismens bebyggelse i Dalarna förhöll sig till den traditionella byggnadskulturen.