Bläddra

Där brast ett ädelt hjärta : Kung Kristian II och hans värld

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Där brast ett ädelt hjärta : Kung Kristian II och hans värld

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
I centrum står kung Kristian II, den siste nordiske unionskungen. Hans livsbana sammanfaller med det väldiga paradigmskifte som skakade Europa på 1520-talet i spåren av Renässansen och Reformationen. Detta turbulenta skeende betraktas ur tolv olika synvinklar, av tolv olika aktörer som alla på sitt sätt påverkat skeendet. Bland dem finns välkända personer som påve Leo X, kejsar Karl V, Martin Luther och Gustav Vasa, men också mer okända aktörer som bankiren Jakob Fugger, amiral Sören Norby och Danmarks informella härskarinna Mor Sigbrit. Genom dessa olika infallsvinklar skapas en mångfacetterad bild av ett Europa i förvandling som fördjupar förståelsen inte bara för den stora omvälvningen i gången tid utan också för de pågående förändringarna i vår egen tid. Då som nu sprängde informationstekniken ett tidigare kunskapsmonopol. Etablerade maktstrukturer raserades. En äldre tids värdebegrepp löstes upp. En ny tidsanda föddes.