Bläddra

Där skönheten multnar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Köp här

Där skönheten multnar

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Köp här

För första gången publiceras en antologi av René Vázquez Díaz dikter på svenska, Där skönheten multnar, med Lasse Söderberg som översättare. Dikterna är hämtade ur tre poesiböcker, utgivna på spanska under de senaste 20 åren.

Sedan 1974 har författaren varit bosatt i Sverige och har under den tiden givit ut ett tiotal böcker. René Vázquez Díaz är född på Kuba 1952. Han tillbringade sina första tjugo år där och växte upp samtidigt med den kubanska revolutionen. I samband med en stipendievistelse i Polen hoppade han av och kom till Sverige 1974.

Som Lasse Söderberg har skrivit: "rör sig Vázquez Díaz obehindrat mellan två språk - spanska och svenska - och publicerar sig flitigt på båda. För Sydsvenska Dagbladet skriver han artiklar, han ger ut romaner på spanska som snabbt översätts till svenska innan de hinner komma på spanska, han organiserar möten för kubaner i Stockholm och uppläsningar för svenskar i Spanien. Som översättare av svensk litteratur har han arbetat självständigt och med stor sakkännedom. Det egna verket tycks befinna sig i ständig jäsning, ständigt förgrena sig och ständigt erövra ny terräng".

Om Kärleksblommans ö (Bonniers, 1994): "Kärleksblommans ö präglas främst av den diskreta humorn, de sorgesamma men ändå karnevalska förvecklingarna och den satiriska distansen. Den visar oss världen och människorna i ett varmt och samtidigt genomträngande ljus".

Lars Ellerström i Sydsvenska Dagbladet Om Berusad kyckling (Bonniers, 1996): "Berusad kyckling: Erotik och sinnlighet. Lusten till livet och alla dess möjligheter. Sensuellt som en smekning!"

Bimbi Aminoff i GT/Kvällsposten om författarens bok Fredrika i paradis (Bonniers, 1998 och En bok för alla, 2000): "Burleskt, och sant romaneskt, befriar Vázquez Díaz på ett fängslande vis bilden av Fredrika. Fram stiger en egensinng, kärvt intelligent och modig gestalt, vilket hon var, men också sensuell, erotiskt mottaglig kvinna - vilket inte hör till vår svenska stelnade bild".

Agneta Pleijel i OBS kulturkvart om Anteckningar i marginalen (Kentaur Bokförlag, 2000): "Det är ett viktigt vittnesmål om litteraturens och ordens makt för frigörelse som René Vázquez Díaz här avger. Texter skrivna för dagstidningar kan mestadels liknas vid tecken i sanden, som vind och vatten snart suddar ut. Men i de texter som finns samlade i Anteckningar i marginalen finner jag ofta ett värde som varar - länge".