Bläddra

David Hume : humanisten och skeptikern

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

David Hume : humanisten och skeptikern

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
David Hume (17111776) är en av upplysningens främsta filosofer och klassisk skeptiker. Han kritiserade med tidens moderna vetenskap som grund fördomar och mystifikationer. Hume föddes och dog i Edinburgh som var ett mer betydande intellektuellt cent-rum än det mer konservativa London. Han tillbringade åtskillig tid bland upplysnings-filosofer i Frankrike och beundrades i de litterära salongerna i Paris. David Hume var en betydande moralfilosof som överraskade genom att betona känslornas roll. Moral och därmed också politik följer inte enbart av fakta utan måste grundas på värderingar. Hume blev känd som kritiker av religion och kyrka och förföljdes av teologerna. De lyckades stoppa den kanske främste engelskspråkige filosofen genom tiderna från att få en akademisk tjänst i sin hemstad. Alla Humes idéer, från kunskapsteori till moral och religion, är aktuella och kontroversiella än idag. Gunnar Fredriksson har skrivit en rad böcker om filosofi och idéhistoria, till exempel Det politiska språket och 20 filosofer. Därtill kommer biografier som I Joseph Conrads farvatten, Bertrand Russell en intellektuell i politiken, Wittgenstein, Schopenhauer och Spinoza. Ett genomgående tema i hans författarskap är hur upplysning och anti-upplysning, i en ständig dialektik från de gamla grekerna till vår tids ideologiska kontroverser be- tingar varandra.