Bläddra

De avgörande slagen. D. 1, Från antiken till Hastings 1066

Kategorier: Krig och försvar Militära operationer Samhälle och samhällsvetenskap Slag och fälttåg
Köp här

De avgörande slagen. D. 1, Från antiken till Hastings 1066

Kategorier: Krig och försvar Militära operationer Samhälle och samhällsvetenskap Slag och fälttåg
Köp här
Många militära slag har fått stor betydelse för den världshistoriska utvecklingen. Genom att studera äldre slag har fältherrar och makthavare hoppats finna den optimala taktiken för att besegra en fiende. Ända in på 1900-talet sågs till exempel slaget vid Cannae år 216 f.Kr. - då romarna besegrade Hannibals karthagiska trupper - som en förebild.

Den brittiske militärhistorikern J.F.C. Fuller har detaljstuderat flera av historiens stora militära sammandrabbningar. Utifrån en genomtänkt teori gör han en intressant analys av själva krigsförloppet där varje slag beskrivs som en vändpunkt. I analysen betonar han betydelsen av snabbhet och vikten av att kunna tränga in i motståndarens tankegång. I De avgörande slagen finns Fullers teorier samlade. Verket är en svensk översättning av hans militärhistoriska standardverk Decisive Battles of the Western World. Den svenska utgåvan består av fyra delar och beskriver krigskonsten under 2 500 år.

De avgörande slagen, del 1, inleds med slaget vid Salamis 480 f.Kr. Fuller visar att det redan under 400- och 500-talen f.Kr. fanns ett strategiskt tänkande och en militär taktik i grekernas krigskonst. Under romarna utvecklades den militära organisationen till sin fulländning. Frankerriket etablerades under 500-talet som den militärt starka makten på den europeiska kontinenten och 600-700-talen präglades av den arabiska expansionen, som hejdades först i samband med slagen vid Poitiers och Tours. Författaren avslutar framställningen med normandernas framfart på 1000-talet och invasionen av England 1066.

Det svenska förordet har skrivits av Lars Ericson, docent i militärhistoria och lärare vid Försvarshögskolan, Stockholm.

J.F.C. Fuller (1878-1966) var utbildad militär och utmärkte sig under bland annat boerkriget och första världskriget. För eftervärlden har han dock blivit ihågkommen som initiativtagaren till pansartaktiken och stridsvagnen. Fuller har författat ett stort antal böcker i militära ämnen, bland annat Armored Warfare (1943) där han utvecklar sina teorier om pansartekniken. Decisive Battles of the Western World utkom första gången 1939-40 och har därefter givits ut i en rad olika utgåvor. Genom att förena historisk kompetens med goda insikter i militärt agerande har flera av hans verk blivit militärhistoriska klassiker.

De avgörande slagen omfattar fyra band
Del I Från antiken till Hastings 1066
Del II Från högmedeltiden till Leuthen 1757
Del III Från 1789 till 1865
Del IV Från 1870 till 1920