Bläddra

De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper

De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
I närmare 5000 år har romerna varit en del av det finländska samhället, som fram till 1809 lydde under svenska lagar och myndigheter. Fram till senare tiders invandring är Finland det land som haft den största romska befolkningen i Norden. Ändå har romerna länge varit så gott som osynliga i historieforskningen. Detta omfattande och internationellt banbrytande verk behandlar de finska romernas historia, språk, släktband, religion, musik och seder. Boken innehåller artiklar skrivna av femton skribenter och den finska originalutgåvan har vunnit pris och hedersomnämnanden i Finland.