Bläddra

De kallades terrorister

Kategorier: Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Terrorism, väpnad kamp
Köp här

De kallades terrorister

Kategorier: Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Terrorism, väpnad kamp
Köp här

 

Efter terrorattackerna i USA den 11 september 2001 utfärdar FN ett antal skarpa men kontroversiella sanktioner mot individer som misstänks ha koppling till terroristorganisationer. De som hamnar på FN:s svarta lista pekas ut som mänsklighetens fiender. Bland de drabbade finns tre svenskar med påstådd koppling till al Qaida.

När deras fall hamnar på Utrikesdepartementets bord slungas Anders Kruse, som chef på UD:s rättssekretariat, rakt in i svåra internationella förhandlingar. Hans uppgift blir att förändra reglerna så att sanktionerna mot svenskarna kan lyftas. När EU samtidigt sätter igång en process för att införliva FN:s regler i Europa, står det klart att UD måste jobba snabbt och på flera fronter för en rättssäker framtid. I De kallades terrorister berättar Kruse om den politiska och byråkratiska kampen för ett rättvist system och om vad som egentligen pågick bakom kulisserna. 

Anders Kruse är domarutbildad jurist. Han har varit chef för Utrikesdepartementets rättssekretariat för EU-frågor, fört den svenska regeringens talan inför EU-domstolen och ansvarat för lagstiftning och förhandlingar om internationella sanktioner. Han är hedersdoktor i juridik vid Lunds universitet men numera pensionär. Han bor i Helsingfors.