Bläddra

De kallades terrorister

Kategorier: Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Terrorism, väpnad kamp
Köp här

De kallades terrorister

Kategorier: Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap Terrorism, väpnad kamp
Köp här

Ibland är det bara det vardagliga som står emellan den enskilde och katastrofen. När två svenskar hamnar på FN:s svarta terrorlista blir det juristen Anders Kruses uppgift att rädda rättssäkerheten.

 

Efter den 11 september 2001 utfärdar FN ett antal skarpa men tvivelaktiga sanktioner mot människor med koppling till terroristorganisationer. De som hamnar på FN:s svarta lista pekas ut som mänsklighetens fiender. Sanktionerna drabbar ett antal svenskar med påstådd koppling till al Qaida.

När deras fall hamnar på Utrikesdepartementets bord slungas Anders Kruse, som chef på UD:s rättssekretariat, rakt in i svåra internationella förhandlingar. Hans uppgift är att få sanktionerna mot svenskarna lyfta. Men när EU samtidigt sätter igång en process för att införliva FN:s regler i Europa, står det klart att UD måste jobba snabbt och på flera fronter för en rättssäker framtid. I De kallades terrorister berättar Kruse om den politiska och byråkratiska kampen för ett rättvist system och om vad som egentligen pågick bakom kulisserna.