Bläddra

De många kulturernas betydelse

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

De många kulturernas betydelse

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Köp här

Boken De många kulturernas betydelse berättar om de stora Göteborgsindustriernas betydelse och kulturerna i nordöstra Göteborg. Det handlar bland annat om arbetskraftsinvandringen, Volvo Torslandaverken och varvsindustrin, om Hjällbo och Hammarkullen. Bakgrunden till denna bok finns i Göteborgs stads projekt Göteborgska tidsspeglar - om industrisamhällets kulturarv.

Göteborg, landets näst största stad, har till stor del byggt sin identitet på industrins framgångar. Dessa framgångar förutsatte en fungerande samhällsorganisation. Inte minst att tillvarata jordbrukssamhällets kunskaper. Industrisamhällets kraftiga expansion efter andra världskriget innebar en omfattande arbetskraftsinvandring och i dess kölvatten - anhöriginvandring och flyktinginvandring.

De många nya göteborgarna har gjort att staden i dag präglas av kulturell mångfald. Det är ett faktum och en viktig tillgång i skapandet av ett nytt Göteborg. Göteborgarnas många olika erfarenheter, kunskaper och sätt att leva bygger på arvet från olika kulturer. Betydelsen och erkännandet av olika kulturarv är en avgörande faktor för formandet av en hållbar utveckling.

Istället för att försöka forma ett kulturarv har vi att dra nytta av många olika kulturarv som närmast skall uppfattas som pusselbitar i ett ännu inte färdigt pussel. Nya bitar upptäcks, andra läggs på plats. Det är också som pusselbitar bokens olika kapitel skall uppfattas. Varje pusselbit har sitt eget värde, utan att göra anspråk på att vara ett färdiglagt pussel. Man kan även ställa sig frågan om pusslet någonsin kan bli färdigt, eller om det är önskvärt med ett färdigt pussel.