Bläddra

De tretton och Två-dikter av Lasse T Laine

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här

De tretton och Två-dikter av Lasse T Laine

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Köp här
Det kan vara intressant att läsa hur alternativtänkaren som hade försökt förnya vetenskapen med sina tankar för ett nytt vetenskapsparadig blev bemött i sin sociala verklighet-vilket var sedan en delorsak för skilsmässan. Skrivandet var ett sätt att avreagera och skapade ett kreativt sätt att gå vidare efter den svåra skilsmässan. Då skkrivandet till media,i politikens värld,på social bloggar hade dock ej givit resultat-öppningar för genomgång för det nya vetenskapsparadigmet och därmed för en ny värld- öppnar författarens "litterära front" på marknaden eventuellt en ny väg att gå vidare i tänkarens strävan att förändra världen med ett nytt,bredare/djupare vetenskapsparadigm.Ett mer grundläggande sätt än i politikens värld, vilket skulle kunna bilda grund för vidareutveckling av den globala kulturen enligt honom. En svensk dissident i det öppna samhället? Eller en möjlighet att gå vidare -som författare- med marknadens hjälp, då det offentliga stängt vägen i vetenskap,media,i myndigheternas tidigare hanteringar av hans näringslivsfront?