Bläddra

De tusen dikternas bok : efterlämnade dikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Köp här

De tusen dikternas bok : efterlämnade dikter

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Poesi
Köp här

Harry Martinson skrev sina dikter flödande och fritt - ofta utan att ha någon bestämd plan för hur nästa diktsamling skulle se ut. Följden blev att dikter i manuskript samlades på hög och ur denna ständigt växande massa lyfte Martinson - ofta med hjälp av Georg Svensson - när tiden var mogen fram en ny diktsamling. Men alla dikter kom inte in i de diktsamlingar Martinson själv publicerade. Efter hans död fanns en stor mängd opublicerade dikter, som har samlats i tre volymer i tur och ordning av Georg Svensson, Tord Hall och Stefan Sandelin.

Nu kommer för första gången Martinsons efterlämnade dikter i en volym: de tidigare urvalen Längs ekots stigar, Doriderna och Ur De tusen dikternas bok samt ytterligare ett femtiotal dikter från manuskripten på Uppsala universitetsbibliotek och en avdelning tidnings- och tidskriftsdikter. Redaktör för utgåvan är Stefan Sandelin.

De tusen dikternas bok ansluter fritt till den utgivning av Martinsons verk i tio band som påbörjades 1997 och avslutades 2001. Samtliga dessa titlar finns i tryck.

"De tusen dikternas bok" var Martinsons egen beteckning på den bok som en gång skulle innehålla alla de dikter som blivit över.