Bläddra

Deconstructing, diagramming, dreaming : a synthesis of the two cities Daugavpils & Detroit

Kategorier: Artefakter och byggnader i konsten Fotoböcker Fotografi Konst Konst: teman och motiv Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Urbana samhällen
Köp här

Deconstructing, diagramming, dreaming : a synthesis of the two cities Daugavpils & Detroit

Kategorier: Artefakter och byggnader i konsten Fotoböcker Fotografi Konst Konst: teman och motiv Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Urbana samhällen
Köp här
Boken Deconstructing Diagramming Dreaming är baserad på konstnären Annika Thörn Legzdins fotografier och journalisten Anna Tullbergs intervjuer från Daugavpils och Detroit. Tillsammans med historiskt bildmaterial och faktatexter framträder berättelsen om två städer som, utifrån ideologiska motsatser, båda förkroppsligar det modernistiska samhällsbyggets uppgång och fall. Drömmen om framtiden då, och hur framtiden nu blivit, uttrycks genom ett körverk av intervjufragment, varvat med tematiska bildflöden. Såväl rösternas som platsernas geografiska förankring har reducerats för att skapa en syntes av två samhällen. Insprängda avsnitt med rödrutade faktasidor och historiskt bildmaterial understryker likheterna städerna emellan. Boken introduceras av Alf Rehn, professor i innovation, design och management, med en text om städers olika språk och röster, och om den urbana utvecklingens ärrbildning. Boken avslutas med en reseskildring i form av visuella minnesanteckningar från möten och platser. Drömskheten som skönjs i intervjuerna och fotografierna fångas upp genom det blåa omslaget och dess sametslena textur. Faktans inrutade verklighet gör sig påmind genom den röda färgen som sipprar ut i kapitälbandet. Specialutgåvan är kompletterad med ett perforerat ark, där ett av bokens fotografier fått formen av ett stämplat och numrerat frimärke.