Bläddra

Delta : betraktelser över ett älvlandskap

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Delta : betraktelser över ett älvlandskap

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Hur får man syn på en plats i ständig förändring, dold i vatten, kärr och trasslig alskog? Bildkonstnärerna Gerd Aurell och Helena Wikström närmar sig Umeälvens delta på flera olika sätt. På färderna genom Umeälvens delta träffar de människor som alla förhåller sig till sin plats på olika sätt: pimplaren, fågelskådaren, biologen, idéhistorikern och prästen. Boken diskuterar landhöjning, pumpstyrda sjöar och vilka blommor som växer i deltat, men även deltats koppling till trädgårdsodling och utopi, sorgearbete och död. Mest handlar den om att försöka fånga rörelsen i ett ständigt föränderligt landskap.