Bläddra

Den andra hustrun

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Den andra hustrun

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Köp här

Temudjin härskar över en liten folkspillra som ständigt hotas av starkare makter. En av hans ungdomsvänner lyckas skapa förbund med flera fiender och låter sig utropas till Gur-Khan, alla folks Khan.

Maktbegär och politiska sammansvärjningar gör att de forna vännerna snart inte kan undvika att hamna i krig med varandra. Intrigen lättar när Khulan, en vacker dotter till en fiendehövding, intelligent och målmedvetet börjar manipulera det politiska skeendet. Hon är ute efter att gifta in sig i en stark klan så att hon kan få mer makt. Hon skyr inga medel och hennes yttersta ambition är att krossa uppkomlingen och arvfienden Temudjin. Men en ny oväntad fara tornar upp sig. Den kommer i skepnad av den sorts kärlek som får människan att svika allt annat: passionen.

Fakta om Djingis Khan, född Temudjin: Temudjin föddes någon gång mellan 1155 och 1167. Hans väg till makten började som ett sätt att skydda sig och de sina mot skärmytslingar, häststölder, stamkrig, mord. Från 1190-talet förde Temudjin mer omfattande krig i Mongoliet. Efter en stor rådsamling år 1206, då han blev utropad till Djingis Khan, började expansionen. Då lade han under sig allt land från Korea till Ungern.

Anders Widén debuterade 1994 med romanen Månskensligisten som utsågs till 90-talets debutroman. 2003 utkom Under den evigt blå himlen, som mottogs mycket positivt av läsare och kritiker.