Bläddra

Den aristokratiske rebellen : Magnus Jacob Crusenstolpe i 1800-talets offentlighet

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Den aristokratiske rebellen : Magnus Jacob Crusenstolpe i 1800-talets offentlighet

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
En biografi om en märkvärdig person, aristokraten Magnus Jacob Crusenstolpe, väl värd att lära känna. Han var en sorts svensk Röda Nejlikan som med risk för sitt eget liv ständigt utmanade makthavarna, påverkad av den franska revolutionens radikala tankemönster. Med hänsynslös uppriktighet och blodig satir stred han under mer än fyrtio år för politiska reformer och bekämpade samhällets orättvisor och ofrihet. Mer engagerad och mer brinnande i anden än kanske någon annan i sin samtid. Han skrev ständigt och han väckte alltid debatt. Beundrad av många, avskydd och rentav hatad av kanske än flera. Men idag närmast bortglömd. Boken är också en bred översikt över Crusenstolpes värld, den omvälvande tid och den fascinerande miljö som han verkade i, sedd ur hans mycket speciella perspektiv. Man får inte bara ny kunskap om och nya perspektiv på en fascinerande epok och en fascinerande person i dess mitt utan också bakgrunden till vad om krävdes för att den svenska demokratin kunde växa fram och utformas. Bo Hammarlund är fil. dr i historia och tidigare kansliarkivarie i Regeringskansliet.